Logistics Talents is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Logistics Talents verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • woonplaats;
 • motivatie;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld over de websites van onze partners).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@logisticstalents.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de persoonsgegevens

Logistics Talents verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Logistics Talents analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Logistics Talents neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logistics Talents) tussen zit. Logistics Talents gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Excell, Microsoft Outlook en Blockwise.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Logistics Talents bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: 2 jaar, om je uit te nodigen voor een gesprek
 • Telefoonnummer: 2 jaar, om je te benaderen voor de talentendag
 • E-mailadres: 2 jaar
 • Overige gegevens die je actief verstrekt: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Logistics Talents deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van Logistics Talents jouw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Logistics Talents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Logistics Talents jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bedrijfsnaam partner: Aldiver, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: C. Vreugdenhil Internationaal Transport, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: DON Opleidingen, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: GJ Personeelsdiensten, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: Post-Kogeko, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: Renewi, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: Transport People, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: Vandervalk+degroot, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier
Bedrijfsnaam partner: Wematrans, Doel: Werk voor jou vinden, Gegevens: Volledig formulier

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Logistics Talents gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Logistics Talents gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook zelf alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Logistics Talents en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@logisticstalents.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Logistics Talents wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logistics Talents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem per e-mail contact met ons op via info@logisticstalents.nl.

Het platform Logistics Talents is opgericht door DON Opleidingen.