Disclaimer voor www.logisticstalents.nl

Logistics Talents verleent je hierbij toegang tot www.logisticstalents.nl (“de website”) en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Logistics Talents behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover mededeling aan je te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Logistics Talents spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen, zonder voorafgaande mededeling van Logistics Talents.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden, kan Logistics Talents nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Logistics Talents.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Logistics Talents, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Het platform Logistics Talents is opgericht door DON Opleidingen.